Een €ngelse post (dit is een tikfout; maar wel een leuk doordenkertje) tikken over het UWV is niet zo effectief. Maar ik schrijf in de taal; waarin de woorden binnen komen. In ieder geval is een Hollands nawoord op zijn plaats.

Om iemand met ernstige chronische vermoeidheidsklachten gezond te verklaren – dat doe je namelijk wanneer je stelt, dat die persoon kan werken 8 uur per dag 5 dagen in de week. Het gaat om verdienen; niet om ziek zijn. Dat wordt zonder blikken of blozen gezegd bij een keuring. De arts moet haast wel paranormaal begaafd zijn om zoiets vast te stellen, wat specialisten zelf niet eens kunnen vaststellen. Dat heet de oorzaak ervan. Oorzaak en gevolg redeneringen zijn de simplificaties waar ook gestudeerden aan ten prooi vallen. Helaas ziet onze geprojecteerde en virtuele realiteit er anders uit dan die; die in de hoofden van menig keuringsarts afspeelt. Getuige de laatste medische weetjes; die gratis zijn te downloaden van het internet. Gratis hoorcolleges van vooraanstaande wetenschappers.

Ouderdomsverschijnselen en mogelijke andere voor mij goede informatie op het medische vlak op de bank bekijken. Wellicht zou er een medisch beroep bij moeten komen. De medische spotter. Niet een erg hippe naam; maar wat de spotter doet is niets anders dan zoeken naar relevante laatste stand van zaken. Dat kost tijd, maar vertaalt zich terug in tijdwinst. Weten waarover je het hebt. En om professor Ramachandran vrij te citeren.

“De individu (patient) heeft altijd gelijk; en als je de oorzaak niet kunt vinden is dat omdat je nog niet slim genoeg bent voor de oplossing van het probleem”

De haast ‘paranormale’ total body scan van het UWV hapert. Een onderzoek naar foutieve conclusies bij herkeuringen en beoordelingen is meer dan welkom. Daar komt nog bij dat de organisatie niet alleen zou moeten keuren; maar ook zou moeten bijdragen aan de flexibilisering van de arbeidsomstandigheden. Nazorg op het gebied van goedkeuren. Goedkeuren houdt namelijk in dat gezien de problematiek de klant op de samenleving moet kunnen rekenen wat betreft voldonde flexibele arbeidsomstandigheden.