Het bezoek aan de Nieuwe Bibliotheek leverde mij drie boeken op.  Mijn eerste aanwinst ‘De Vier Vrouwen van God’ door Guy Bechtel een over het vrouwenbeeld sinds de eerste religies en metname het Christendom. Een boek waarmee het vrouwelijk zelf de confrontatie kan aangaan met die elementen die nog steeds op de achtergrond van het dagelijks leven zoemen. Niet helemaal zijn weggeweest. Oude verhalen worden steeds vertelt en daarmee werken ze onbewust mee aan de interpretatie van het vrouwenbeeld.

Het verhaal over Adam en Eva en de appel is zo’n verhaal. De bron van het vrouwelijk ‘miszijn’. Daarom alleen al is het een fascinerend verhaal; want nieuwsgierig als ik ben wil ik spitten en tot andere dieptes komen in een verhaal. Daarbij is het belangrijk om de schrijver in acht te nemen. Een man heeft zijn eigen wereld en de Bijbel is een mannenboek, geschreven door mannen, in een dominante mannenperiode. Dat feit kleurt de verbeelding, de accenten en de beleving. Daar is niets mis mee, maar wat nu als vrouwen zelf lezen. Wat zien zij dat mannen niet zien.

Adam en Eva dus.

Het verhaal is duidelijk door een man geschreven. God gaf Adam voor Eva de opdracht niet te eten van de boom midden in het hof; en de mens (Adam) herkent de vrucht niet die Eva hem later voorhoudt? Het verhaal klinkt als een man die een vrouw bezwangert en de daad ontkent en kan gezien worden als het verzaken van zijn plicht. De man verzaakt zijn eerste plicht, namelijk het opletten op het huis dat hem gegeven is door God. Hierbij zijn focus, alertheid en waarneming belangrijk. De slang nu is een meester in het kennen van zijn tegenstanders. Hij kent zowel Eva als Adam. De slang weet dus ook dat de mens (Adam) niet zo sterk is in weten waar het om draait, in inzicht en de eerder genoemde kenmerken. Hij gaat dus voor Eva; wetende de uitkomst van Adams handelen. Op de vraag wie er dus schuldig zijn is misschien niet zo relevant. De mens is mens en daarmee was Adam de eerste die carrière maakte. Hij werd namelijk weggeleid van de taak die hij had gekregen; hetgeen besloten ligt in het woord carrière (wegdragen/-leiden).

God is barmhartig. En wederom lees ik dat in het verhaal van de Zondeval. Want hoewel God Adam en Eva van het hof Van Eden verbant en hen hun eeuwig leven afneemt; geeft God hen kinderen die hun genetische lijn levend zullen houden. Door de voortplanting bestaat het eeuwig durende leven. Een taak die zwaar drukt op de vrouw; maar die in tegenstelling tot de oude kerkvaders een hele mooie is. Want zeg nu eerlijk; als iemand een ernstige ziekte heeft gaat iemand naar een specialist. Waarom gaat de gelovige dan naar een oude kerkvader als het over vrouwenzaken gaat? Een logica die laat inzien dat het eten van die beruchte appel juist niet leidde tot de kennis van goed en kwaad; eerder tot domheid en donkere eeuwen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.